УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг в Чернігівській області

» Діяльність » ремонт доріг » будівництво доріг » ЗАЯВА ПРО НАМІРИ будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на км 163 автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель), Чернігівська область

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на км 163 автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель), Чернігівська область

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на км 163 автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель), Чернігівська область

 

 1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.
 2. Місце розташування траси будівництва: Чернігівська область, міжнародна автомобільна дорога державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель), північний під’їзд до м. Чернігова на км 163.

Характеристика діяльності (об’єкта). Будівництво транспортної розв’язки на км 163 автомобільної дороги державного значення М-01 передбачає влаштування транспортної розв’язки у двох рівнях, що значно покращить техніко-експлуатаційні показники дороги в цілому. Планована діяльність та об’єкт будівництва (транспортна розв’язка) не є об’єктом та видом діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808). Безпосередньо транспортна розв’язка на північному під’їзді до м. Чернігова (км 163 автомобільної дороги М-03) та технологічні процеси її будівництва не є джерелами транскордонного впливу.

Технічні і технологічні дані. Проектні рішення обумовлені завданням Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) від 29.10.2015 р. № 24-4/15 на розроблення проектної документації та вимогами нормативних документів України, у тому числі ДБН В.2.3-4:2015. Проект «Будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на км 163 автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель), Чернігівська область» передбачає:

 • влаштування транспортної розв’язки у двох рівнях на примиканні автомобільної дороги ІІ категорії до автомобільної дороги І-б категорії;
 • влаштування майданчику для складування протиожеледних матеріалів.

Категорія складності будівництва об‘єкту – V.

 1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на км 163 автомобільної дороги М-01 Київ дозволить:
 • забезпечити сучасний рівень транспортно-експлуатаційних параметрів дороги М-01;
 • знизити собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі;
 • підвищити безпеку руху автотранспорту;
 • підвищити рівні екологічної безпеки.
 1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації. Проектні рішення направлені на мінімізацію використання сировинних ресурсів. Передпроектні рішення показали, що влаштування транспортної розв’язки у двох рівнях на км 163 М-01 за різних альтернативних варіантів потребує використання земельних, сировинних, енергетичних, водних та трудових ресурсів. Необхідні при будівництві обсяги ресурсів будуть визначені при розробці проектної документації. При експлуатації автомобільної дороги використовуються протиожеледні матеріали (технічна соль, пісок тощо) згідно з встановленими нормами.
 2. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах.
 3. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні і територіальні обмеження згідно з чинними нормативно-правовими актами, у тому числі будуть визначенні резервно-технологічна смуга, захисна смуга, смуга впливу автомобільної дороги.
 4. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами. Планована діяльність не потребує попередньої еколого-інженерної підготовки території. Проектні рішення направленні на захист території від негативного впливу автомобільної дороги, як інженерної споруди, транспортного руху, процесів будівництва та експлуатації дороги.
 5. Можливі впливи планованої діяльності (під час будівництва та експлуатації) на навколишнє середовище.
 • геологічне середовище: можливі зміни пов’язані з переформуванням рельєфу (влаштування насипу);
 • клімат і мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: викиди в атмосферне повітря від автомобілів (під час експлуатації) та будівельних машин і механізмів (під час будівництва), пилоутворення (під час будівництва); фізичні впливи – шум, вібрація;
 • водне середовище: під час будівництва - забруднення поверхневого стоку з майданчика будівництва; під час експлуатації - забруднення водного середовища водами з поверхні дорожнього покриття, які містять механічні забруднювачі (пісок, тверді частки від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, сміття);
 • ґрунт: під час будівництва - хімічне забруднення в наслідок аварійних ситуацій; під час експлуатації - опосередковані впливи, у тому числі хімічне забруднення від викидів автотранспорту; забруднення хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в зоні будівництва, шум, аерозольні випадіння, вирубка зелених насаджень (під час будівництва), опосередковані впливи при забрудненні інших компонентів навколишнього природного середовища;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): тимчасові незручності для учасників дорожнього руху та місцевого населення (під час будівництва); підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху, покращення стану навколишнього середовища в межах смуги впливу автомобільної дороги (під час експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище: тимчасові незручності для учасників дорожнього руху та місцевого населення (під час будівництва); забезпечення техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури (під час експлуатації).
 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:
 • будівельні відходи – вивезення у спеціально відведенні місця, утилізація;
 • побутові відходи – вивезення у спеціально відведенні місця, утилізація.
 1. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд".
 2. Участь громадськості. З матеріалами проекту і розділу ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресами:

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області (вул. Київська, 17, м. Чернігів, 14005; тел./факс (04622) 69-95-65, 69-95-58; E-mail: chernigivroad@ukr.net).