УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

» Громадськості » громадська рада » Інформація про Установчі Збори

Інформація про Установчі Збори

Інформація про Установчі Збори


 

                                                          ПОВІДОМЛЕННЯ
      Ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області

     30 березня 2016 року відбудуться установчі збори Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області. Початок установчих зборів о 12:00. Місце проведення – зал нарад 4-го поверху адміністративного будинку за адресою: м. Чернігів, вул.Київська, 17.

      Список кандидатів для участі в Установчих Зборах Громадської Ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області:

Нижник Марина Феодосіївна – голова об‘єдноної профсрілки працівників дорожніх підприємств Чернігівської області.

Олексенко Іван Миколайович – голова первинної профспілкової організації апарату управління ДП «Чернігівській облавтодор»

Комаса Олександр Володимирович – член Правління ГО «Центр правової освіти та аналітики»

Вітун Володимир Олександрович - – голова первинної профспілкової організації  Служби автодоріг у Чернігівській області.

Гутарев Михайло Степанович – член Чернігівської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України.

Сотніков Анатолій Володимирович – заступник голови СВК «Буревісник»

 Лемеш Ніна Петрівна – відділення НОК України в Чернігівській області, перший заступник голови.

     До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадянських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

     Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

ПРОТОКОЛ № 2/2016-ІГ

Засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів

Громадської ради Служби автомобільних доріг у Чернігівській області  на 2016-2017 роки

 

 „23” березня 2016 року                                                                          м. Чернігів                   

 

     ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ:

- Значко Віталій Іванович;

- Андрієвський Олег Олегович;

- Вітун Володимир Олександрович;

- Готенко Ніна Андріївна;

- Лоза Дмитро Андрійович;

                    - Кропивницька Анастасія Василівна;

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ

 

            1. Затвердження списку кандидатів для участі в установчих зборах Громадської ради при Службі  автомобільних доріг у Чернігівській області на 2016 -2018 роки.

            2. Підготовка ініціативною групою Регламенту проведення установчих зборів за участю Інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на 2016 -2018 роки.

            3. Підготовка ініціативною групою проекту Регламенту Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області та винесення його на затвердження обраною Громадською радою.

            4. Підготовка пропозицій для новоствореної Громадської ради щодо плану роботи Громадської ради на другий квартал 2016 року.

           

СЛУХАЛИ:

 ПО 1-му ПИТАННЮ: Кропивницьку А.В., яка запропонувала затвердити список кандидатів до  складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах у наступному складі:

 

Нижник Марина Феодосіївна – голова об‘єднаної профспілки працівників дорожніх підприємств Чернігівської області;

Олексенко Іван Миколайович – голова первинної профспілкової організації апарату управління ДП «Чернігівській облавтодор»;

Комас Олександр Володимирович – член Правління ГО «Центр правової освіти та аналітики»;

Вітун Володимир Олександрович - – голова первинної профспілкової організації  Служби автомобільних доріг у Чернігівській області;

Гутарєв Михайло Степанович – член Чернігівської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України;

Сотніков Анатолій Володимирович – заступник голови СВК «Буревісник»;

Лемеш Ніна Петрівна – відділення НОК України в Чернігівській області, перший заступник голови.

 

Голосували «ЗА» одностайно. Рішення  прийнято.

ВИРІШИЛИ: затвердити список кандидатів до  складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах у наступному складі:

1.Нижник Марина Феодосіївна – голова об‘єднаної профспілки працівників дорожніх підприємств Чернігівської області;

2. Олексенко Іван Миколайович – голова первинної профспілкової організації апарату управління ДП «Чернігівській облавтодор»;

3. Комас Олександр Володимирович – член Правління ГО «Центр правової освіти та аналітики»;

4. Вітун Володимир Олександрович - – голова первинної профспілкової організації  Служби автомобільних доріг у Чернігівській області;

5. Гутарєв Михайло Степанович – член Чернігівської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України;

6. Сотніков Анатолій Володимирович – заступник голови СВК «Буревісник».

       7. Лемеш Ніна Петрівна – відділення НОК України в Чернігівській області, перший заступник голови

 

ПО 2-му ПИТАННЮ: Андрієвського О.О., який запропонував, що для проведення установчих зборів необхідно розробити та затвердити ініціативною групою Регламент проведення установчих зборів.

Голосували «ЗА» одностайно. Рішення  прийнято.

ВИРІШИЛИ: затвердити ініціативною групою Регламент проведення установчих зборів.

 

ПО 3-му ПИТАННЮ: Лозу Д.А., який запропонував підготувати ініціативною групою проект Регламенту Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області та винести  його на затвердження обраною Громадською радою.

Голосували «ЗА» одностайно. Рішення  прийнято.

ВИРІШИЛИ: підготувати ініціативною групою проект Регламенту Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області та винести  його на затвердження обраною Громадською радою.

 

ПО 4-му ПИТАННЮ: Готенко Н.А., яка запропонувала для розгляду та схвалення Громадською радою наступний план роботи Громадської ради на другий квартал 2016 року:

                - розгляд річного плану закупівель Службою автомобільних доріг у Чернігівській області на 2016 рік;

                - збереження автомобільних доріг загального користування у весняний період 2016 року, хід виконання ямкового ремонту  та про виконання основних заходів з покращення умов безпеки руху;

                - програма фінансування автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів обласного бюджету;

                - про підтримку експерименту визначного п. 33 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження  фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення в частині спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються Чернігівською митницею на фінансування дорожньої галузі області.

               

 Голосували «ЗА» одностайно. Рішення  прийнято.

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований план роботи Громадської ради на другий квартал 2016 року.

 

 

Голова ініціативної групи       ___________В.І. Значко 

 

Секретар  ініціативної групи  ___________А.В. Кропивницька

   РЕГЛАМЕНТ

Проведення установчих зборів за участю Інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області  на 2016 – 2018 роки

 

Стаття 1. Загальні положення

 

1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) з обрання громадської ради при Службі автомобільних доріг у Чернігівській області (далі – Зборів) визначається Типовим Положенням про Громадську раду затвердженим  Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі Постанова) та цим Регламентом.

 

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі у зборах. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу.

 

3. Засідання Зборів є відкритим.

 

4. Збори проводяться в такому порядку:

- обираються головуючий та секретар (секретаріат);

- обирається лічильна комісія;

- затверджується порядок денний установчих Зборів;

- затверджується регламент проведення установчих Зборів;

- представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з

підготовки зборів для обрання громадської ради;

- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;

- обираються члени громадської ради на наступні два роки;

- вирішуються інші питання в межах компетенції Зборів.

 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

 

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом вирішального голосу.

 

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

 

3. Особа, висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

 

4. Головуючий та секретар (секретаріат) Зборів може обратися з числа присутніх представників Ініціативної групи та уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

 

5. По всіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем

Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6. Лічильна комісія обирається в кількості 2 осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників Зборів обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах

 

1. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою,

затверджується рішенням Зборів. У разі, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються всі зауваження та пропозиції.

 

2. Учасники Зборів можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для заслуховування звіту Голови Ініціативної групи рекомендується відвести до 15 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для

надання інформації – до 3 хвилин, для запитань – до 2 хвилин. Загальна тривалість розгляду питання – 1 година.

 

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести

пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий

інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір

виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на

голосування.

 

4. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я головуючого Зборів, так і шляхом підняття руки.

 

5. Виступ учасника Зборів з одного й того ж питання більше двох разів не

допускається.

 

6. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості

учасників Зборів, які зареєструвалися та отримали картки для голосування .

 

7. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування в порядку надходження.

 

8. Всі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів,

фіксуються в протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.

 

Стаття 4. Порядок обрання складу Громадської ради

 

1. Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом

відкритого голосування.

 

2. Персональний склад Громадської ради визначається шляхом відкритого чи таємного голосування за рішенням Установчих зборів.

 

3. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення кількісного складу громадської ради або провести повторне голосування по кожній з указаних кандидатур.

 

4. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість кандидатів, включених для голосування; кількість уповноважених представників ІГС, які отримали картки для голосування;

 

5. Якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради або провести повторне відкрите голосування по кожній з указаних кандидатур.

 

6. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та всіма

присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною складовою протоколу установчих зборів.

 

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування

1. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом 3 робочих днів з дня проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Службі.

2. Служба оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом 3 робочих днів з дня його надходження.

3. На підставі протоколу установчих зборів Служба у трьохденний термін  затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті. 

 

Голова ініціативної групи       ___________В.І. Значко 

 

Секретар  ініціативної групи  ___________А.В. Кропивницька