УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

» Прес-центр » новини » ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ: капітальний ремонт дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі на ділянці км 131+731– км 163+000

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ: капітальний ремонт дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі на ділянці км 131+731– км 163+000

Заява про екологічні наслідки

Капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М - 01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 131+731– км 163+000,

Чернігівська область

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 131+731 - км 163+000, Чернігівська область.

Екологічний клас об’єкту – ІІІ (згідно з п. 4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012). Планована діяльність не належить до видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку у відповідності до частини 2 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Технічні і технологічні дані:

 • Категорія дороги – І;
 • Загальна довжина ділянки – 31,269 км;
 • Існуюча інтенсивність руху – на ділянці км 131+731 – км 148+643 - 2880 авт./добу; на ділянці км 148+643 – км 163+000 - 3200 авт./добу;
 • Перспективна інтенсивність руху – на ділянці км 131+731 – км 148+643 до                       7130 авт./добу; на ділянці км 148+643 – км 163+000 до 7990 авт./добу;

 

ПІДСУМКИ КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ

 

Забруднення атмосферного повітря

 

В результаті експлуатації автомобільної дороги автомобільним транспортом в повітряне середовище буде потрапляти певна кількість забруднюючих речовин (ЗР).

В межах резервно-технологічної смуги ( 7,5 м – відповідно до  ГБН В.2.3-218-007-2012) та в захисній смузі об’єкту (60 м – відповідно ГБН В.2.3-218-007-2012) житлові будинки відсутні.

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 61,72 м (с. Шестовиця).

Результати розрахунків доцільності вказують на те, що розрахунок проводити доцільно  по наступним речовинам: діоксид азоту, сажа, оксид вуглецю та вуглеводні - існуючий стан та діоксид азоту, сажа, діоксин сірки, оксид вуглецю та вуглеводні – на перспективу. Розрахункові точки було прийнято в межах прилеглих до проїзної частини територій, на які поширюється прямий чи опосередкований екологічний вплив проектованого об’єкту (захисна смуга, резервно-технологічна смуга).

Відповідно розрахункам в найгіршому випадку (максимальна інтенсивність руху, велика частка вантажного транспорту, несприятливі метеоумови, небезпечна швидкість вітру, при якій досягається максимальна концентрація в розрахункових точках придорожнього простору з перебігом можливих напрямків вітру, безперешкодне розповсюдження) приземні концентрації ЗР набудуть значень наведених у таблицях 2 та 3. Фактичні приземні концентрації ЗР при реальних умовах будуть значно нижчі.

Таблиця 2 – Концентрації ЗР в долях ГДК при існуючих експлуатаційних умовах після проведення капітального ремонту.

Існуючий стан

Найменування забруднюючих речовини

ГДКм.р. (мг/м3)

Фонові концентрації (Сф) в частках ГДК

Концентрація (Ср - розрахункові) в частках ГДК

7,5 м

На межі найближчої житлової забудови

(61,72 м)

600 м

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

1

Діоксид азоту

0,2

0,04

0,04

0,08

0,02

0,06

0,01

0,05

2

Сажа

0,15

0,4

0,09

0,49

0,03

0,43

0,02

0,42

3

Оксид вуглецю

5

0,08

0,03

0,11

0,02

0,10

0,02

0,10

4

Вуглеводні

1

0,4

0,03

0,43

0,02

0,42

0,02

0,42

5

Групи сумації: NO2+SO2

-

-

0,03

-

0,02

-

0,02

-

                     

 

Таблиця 3 – Концентрації ЗР в долях ГДК на 20-ти річну перспективу експлуатації об’єкту:

Перспектива

Найменування забруднюючих речовини

ГДКм.р. (мг/м3)

Фонові концентрації (Сф) в частках ГДК

Концентрація (Ср - розрахункові) в частках ГДК

7,5 м

На межі найближчої житлової забудови

(61,72 м)

600 м

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

Ср

Ср+Сф

1

Діоксид азоту

0,2

0,04

0,07

0,11

0,04

0,08

0,03

0,07

2

Сажа

0,15

0,4

0,10

0,50

0,05

0,45

0,04

0,44

3

Діоксид сірки

0,5

0,04

0,02

0,06

0,01

0,05

0,01

0,05

4

Оксид вуглецю

5

0,08

0,11

0,19

0,05

0,13

0,04

0,12

5

Вуглеводні

1

0,4

0,05

0,45

0,05

0,45

0,04

0,44

6

Групи сумації: NO2+SO2

-

-

0,13

-

0,05

-

0,04

-

                     

Як видно з розрахунків перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не прогнозується.

 

Викиди забруднюючих речовин при проведенні капітального ремонту носять тимчасовий характер. Заходи по зменшенню викидів в атмосферне повітря при капітальному ремонті включають:

 • заборону простою техніки з працюючим двигуном;
 • застосування закритого транспортування та розвантаження будівельних матеріалів, що пиляться;
 • розосередження в часі роботи будівельних машин та механізмів, які не задіяні в єдиному безперервному технологічному процесі;
 • забезпечення профілактичного ремонту механізмів;
 • регулярне проведення робіт з контролю токсичності відпрацьованих газів;
 • поверхневе зрошення водою з домішкою змочувачів осередків пилоутворення при штильовій і інверсійній погоді.

 

Шумовий вплив

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 61,72 м (с. Шестовиця).

Для визначення стану акустичного середовища на теперішній час та на двадцятирічну перспективу, після реалізації проекту, здійснено прогнозний розрахунок еквівалентного рівня шуму (LАтер).

Розрахунок еквівалентних рівнів шуму від транспортного потоку ділянки дороги LАекв, дБА., визначена згідно ДБН Б.1.1-31.2013 та ДСТУ-Н Б В.1.1-33.2013. Розрахункові точки були визначені на межі першого ешелону житлової забудови, яка розташована найближче до проїзної частини.

Розрахунок максимального рівня звуку виконано згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-33. Допустимі значення максимальних рівнів шуму прийняті відповідно до додатку 1 та додатку 2 «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» затверджених Міністерством охорони здоров’я 22.02.2019 р. № 463 для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків та поправка + 5дБА для забудови, що склалася.

 

Відповідно до проведених розрахунків, на території, що безпосередньо прилягає до житлової забудови,  перевищення допустимих рівнів звуку не передбачається.

Рівень шуму під час експлуатації об’єкту зменшиться за рахунок:

– використання дорожнього покриття, яке при проїзді транспортного засобу характеризується мінімальним рівнем шуму;

– забезпечення постійної швидкості руху автомобілів (без змін режимів руху).

 

Вплив на геологічне середовище

Прийнятими проектними рішеннями передбачені спеціальні заходи щодо попередження запобігання небезпечним геологічним явищам на всій ділянці проектування. До таких заходів відносяться:

 • вертикальне планування прилеглої до дороги території у межах смуги відводу, яке забезпечує уникнення застою поверхневої води;
 • влаштування водопропускних споруд для відведення поверхневого стоку в  понижені місця з поперечним ухилом території;
 • укріплення системи поверхневого водовідводу  з метою попередження розмивів та інфільтрації ґрунтової води;
 • виконання необхідного ухилу схилів і укосів з врахуванням їх висоти і кладу ґрунту і їх укріплення.

При виконанні будівельних робіт не прогнозуються прояви зсувів, однак, при неправильній підрізці схилів, насиченні водою атмосферних опадів незакріплених ґрунтів, або при підтопленні території чи виході на денну поверхню підземних вод, можуть виникнути умови для їх активізації. Щоб запобігти цьому явищу, необхідно дотримуватись будівельних норм та проводити будівництво у відповідності з проектною документацією.

 

Вплив на водне середовище

Ділянка автомобільної дороги  М0 -1 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, яка підлягає капітальному ремонту, розташована в північній частині Чернігівської області, на північному об′їзді м. Чернігів, в зоні змішаних лісів.

Міжнародна  автомобільна дорога проходить по території Чернігівського Полісся, розташованого на півночі Придніпровської низини и перетинає біля 5 річкових долин, балок і каналів з водотоками, від найменших струмочків періодичної дії до середніх річок. Всі вони  належать до басейну р. Десни.

Автодорога  на об′їзді Чернігова перетинає наведені нижче основні водотоки в порядку розміщення їх по кілометражу.

Таблиця 7

№ п/п

Км

Назва водотоку

Населений пункт

Довжина водотоку

км

Площа басейну

км2

Сер. похил

води

Розрах.

витрата води

м3

Розрах.

рівень води

м

1

150+354

р. Ільговка

Рад. Слобода

7

18

4,0

38,0

 

2

157+314

р. Руда

Нов. Білоус

12

43

2,6

49,0

118,15

3

158+354

р. Білоус

Кошівка

34

535

1,0

179,0

118,13

Для зменшення негативної дії штучних споруд на навколишнє середовище в проекті передбачено ряд заходів:

 • організований водовідвід зливових вод з штучних споруд та сполучень;
 • укріплення узбіч і укосів конусів, яке зменшує кількість пилу на дорозі;
 • влаштування очисних споруд зливових вод.

Для мінімального впливу на довкілля організація робіт передбачає виконання робіт в руслі з риштувань, розташованих над водою. Будівельні майданчики розташовуються за межами охоронної зони річок, тому негативного впливу на довкілля не чинять.

З метою захисту водного середовища в складі ПОБ (проекту організації будівництва) та ПВР (проекту виконання робіт) під час будівельних робіт встановлюється вимога до виконання наступних заходів:

-           для запобігання попадання забруднених стоків з будівельних майданчиків передбачена організація збирання забруднених стоків;

-           запобігання значного ущільнення ґрунтів, улаштування водовідведення;

-           упорядкування поверхневого стоку, укріплення схилів;

-           для запобігання забруднення ґрунтових вод нафтопродуктами передбачається заправка автотехніки поза територією будівництва;

-           улаштування спеціально встановлених місць для заправки та технічного обслуговування автомобілів і дорожньо-будівельних машин;

-           комплекс заходів щодо контролю технічного стану устаткування та дотримання правил його експлуатації;

-           облаштування тимчасових будівельних баз місцями для збору і утилізації відходів і сміття, улаштування туалетів, місць побуту та відпочинку; огородження території;

-           використання сучасної екологічно прийнятної, енергоефективної будівельної техніки і технології.

Для запобігання забруднення ґрунтових вод в період експлуатації об’єкту передбачені наступні заходи:

 • забезпечення ділянки дороги (земляне полотно, міст) ефективною системою водовідводу;
 • для попередження зайвого попадання сумішей проти ожеледиці в талі води передбачено скорочення об’ємів використання солей в них до 5-15 г/м2;
 • регулярне механізоване прибирання проїзної частини дороги спеціалізованими бригадами, збір сміття в придорожній смузі;
 • у випадку аварійних розливів нафтопродуктів для їх ліквідації та швидкого розкладання будуть використовуватися сорбенти, які будуть зберігатися на складах експлуатуючих організацій.

При здійсненні капітального ремонту можливий вплив на ґрунтові води та ґрунти. Недопущення негативних змін гідрогеологічного середовища на стадії робіт забезпечується шляхом запобігання надходження забруднюючих речовин до ґрунтових вод і їх локалізації з наступними видаленням з поверхні ґрунту.

З метою захисту водного середовища в складі ПОБ (проекту організації будівництва) та ПВР (проекту виконання робіт) під час будівельних робіт встановлюється вимога до виконання наступних заходів:

-             для запобігання попадання забруднених стоків з будівельних майданчиків передбачена організація збирання забруднених стоків;

-             запобігання значного ущільнення ґрунтів, улаштування водовідведення;

-             упорядкування поверхневого стоку, укріплення схилів;

-             для запобігання забруднення ґрунтових вод нафтопродуктами передбачається заправка автотехніки поза територією будівництва;

-             улаштування спеціально встановлених місць для заправки та технічного обслуговування автомобілів і дорожньо-будівельних машин;

-             комплекс заходів щодо контролю технічного стану устаткування та дотримання правил його експлуатації;

-             облаштування тимчасових будівельних баз місцями для збору і утилізації відходів і сміття, улаштування туалетів, місць побуту та відпочинку; огородження території;

-             використання сучасної екологічно прийнятної, енергоефективної будівельної техніки і технології.

 

Вплив на ґрунти

В процесі експлуатації автодороги буде відбуватись забруднення прилеглих до дороги ґрунтів важкими металами та продуктами зношення покриття. Річне зношення покриття на перспективу буде становити – 1,83 мм.

Значного забруднення прилеглої території свинцем не передбачається в зв’язку з забороною використання етильованого бензину на території України.

Перевищень ГДК (32 мг/кг) не прогнозується вже на відстані 10метрів від дороги. Забруднення ґрунтів вважається допустимим.

З метою охорони ґрунтів під час проведення будівельних робіт передбачено складування будівельного сміття в спеціалізованих місцях з наступним вивозом з території.

В процесі експлуатації об’єкту передбачено:

 • регулярне механізоване прибирання проїзної частини об’єкту спеціалізованими бригадами служби експлуатації дороги;
 • періодичне відновлення посадки газонних трав вздовж об’єкту службою експлуатації доріг.

 

Вплив на рослинний і тваринний світ

В підготовчий період передбачається розбивка траси, розчищення узбіч і укосів від сміття та порослі дерев, вирубка дерев у кількості 208 шт., які не відповідають вимогам ДБН В.2.3-4:2015 пп.4.5.3  і  4.5.4  щодо відстані від крайки проїзної частини та забезпечення видимості на автомобільній дорозі.

Вплив на рослинний світ при експлуатації автомобільної дороги пов’язаний із забрудненням прилеглої рослинності пилом і викидами відпрацьованого палива. Після проведення робіт по капітальному ремонту об’єкта цей вплив зменшиться, оскільки зменшуються викиди автотранспорту, конструкції покриття дороги та наявність смуги укріплення узбіччя зменшують утворення пилу.

В зоні впливу ділянки заповідних об'єктів та шляхів міграції тварин не виявлено.

Проведена оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище дозволяє зробити висновок, що планована діяльність не матиме помітного негативного впливу. Всі можливі впливи на природне середовище відбуватимуться в межах існуючого стану, до якого середовище вже адаптоване.

 

Вплив на техногенне середовище

Проектована діяльність не передбачає негативного впливу на житлово-цивільні та промислові об’єкти, наземні та підземні споруди, а також на соціальну організацію території.

Проектом передбачено влаштування зовнішнього освітлення, транспортних розв’язок в одному рівні, транспортних розв’язок в двох рівнях, автобусних зупинок, майданчика для відстою вантажного транспорту та мостів.

В цілому інженерно-транспортне облаштування ділянки позитивно вплине на техногенне середовище.

 

Вплив на соціальне середовище

Належний стан покриття поліпшить умови проїзду та комфорт користувачів автомобільної дороги. При експлуатації об’єкту, внаслідок поліпшення умов та безпеки руху транспорту, підвищення інвестиційної привабливості району, покращаться соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення.

В процесі експлуатації об’єкту для захисту населення передбачено проведення систематичного моніторингу стану навколишнього середовища.

Негативний вплив на соціальне середовище не передбачається.

 

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності

Інтегральний вплив на більшість компонентів природного середовища, з урахуванням спрямованих на збереження довкілля проектних рішень та виконання рекомендованих заходів захисту населення від негативного впливу, оцінюється як допустимий.

Вплив на соціальне і техногенне середовище оцінюється як позитивний.

 

Перелік залишкових впливів

Проведення робіт з капітального ремонту супроводжується утворенням відходів будівництва (відходи будівельних робіт) та побутових відходів. Згідно з Державним класифікатором України ДК 005-96 "Класифікатор відходів" відходами будівельних робіт (розділ 45 КВЕД) є відходи, що утворюються під час будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і споруд (код 4510).

При виконанні робіт з капітального ремонту проводять демонтаж існуючої автомобільної дороги –  асфальтобетонного покриття проїзної частини, водовідвідних елементів, існуючих елементів облаштування проїзної частини, тощо. Всі види відходів, що утворюються в процесі капремонту об’єкту, визначені відповідно до «Відомість обсягів робіт», приведеної у томі 1 «Загальна пояснювальна записка.». Аналіз всіх складових елементів поводження з відходами (збирання, оброблення, зберігання, розміщення, перевезення, утилізація) приведено в табл.6

 

Відходи при виконанні підготовчих робіт з капітального ремонту автомобільної дороги

 

Таблиця 6

№ п/п.

Назва робіт утворення відходів

Відходи згідно з класифікатором ДК КВ 005-96

Клас небезпеки IV

Одиниці виміру

 

Поводження

1

Розбирання асфальтобетонного покриття

4510.2.9.04

112184,294 т

Передача АБЗ, на переробку з подальшим повторним використанням

2

Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд 

4510.2.9.09 

29782,98 т

Передача на переробку з подальшим повторним використанням

3

Металобрухт

4510.2.9.08

777,183 т

Передача на переробку

4

Обрізки стовбурів та крони дерев 

0201.2.1.01

88,76 т

Транспортування на ліцензоване підприємство

 

 

 

Аналіз утворення та поводження з відходами при експлуатації приведено в табл 7.

Відходи, що утворені у процесі експлуатації автомобільної дороги

 

Таблиця 7

№ п/п.

Назва робіт утворення відходів

Відходи згідно з класифікаторм ДК КВ 005-96

Маса

Поводження

1

Тверді побутові відходи

6000.2.9 7720.3.1.01

клас небезпеки - IV

по фактичним даним

Передача спеціалізованим підприємствам відповідно до чинного на момент заключення договорів «Переліку ліцензіатів на поводження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами».

 

Всього відходів

по фактичним даним

Підприємство-організація, що прийматиме відходи обирається відповідно до чинного на момент заключення договорів «Переліку ліцензіатів на поводження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

З метою мінімізації утворення відходів підрядна будівельна організація зобов’язана проводити контроль за організацією робіт і технологічними процесами будівництва.

 

Інформування та ставлення громадськості

Заява про наміри оформлена згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003, додаток Г і містить інформацію щодо можливості ознайомлення громадськості з проектними матеріалами та подачі пропозицій. Завдяки проінформованості представників органів місцевого самоврядування та оприлюднення намірів, що плануються через засоби масової інформації, громадськість отримала можливість безпосередньо впливати на характер прийняття проектних рішень.

Після опублікування в пресі Заяви про наміри  зауважень від місцевого населення та громадських організацій не надходило.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА:

Замовник бере на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах капітального ремонту та експлуатації об’єкту, розробленого проекту.