УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

» Прес-центр » новини » ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ: капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 136+177 автомобільної дороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ: капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 136+177 автомобільної дороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі

Заява про екологічні наслідки

Капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 136+177 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), Чернігівська область

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт мосту через р. Десна на            км 136+177 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), Чернігівська область.

Об’єкт - капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 136+177 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), Чернігівська область - за критеріями, визначеними Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» не відноситься до об'єктів, які мають будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів, а тому не підлягає процедурі проходження ОВД.

Відповідно до ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування» планована діяльність з проведення капітальногоремонту відноситься до другого ІІІ екологічного класу:

- смуга впливу – 600 м;

- захисна смуга – 60/30 м;

- резервно-технологічна смуга – 7,5 м.

Ділянка дороги, що проектується, розташована поза населеними пунктами.

Довжина мосту складає 0,620 км.

Існуюча автомобільна дорога на всьому протязі має параметриІ-б категорії. Найближча забудова знаходиться на відстані 1,41 м (с. Шестовиця).

Міст перетинає руслор.Десна під кутом 90°. Р. Десна протікає під мостомз права наліво зі швидкістю близько 0,5 м/с.

Проектні рішення:

Перелік видів впливів від проведення запроектованих заходів на навколишнє природне середовище:

Вплив на атмосферне повітря:

Хімічний вплив:

- при проведенні  робіт по капітальному ремонту.

Концентрація забруднюючих речовин в робочій зоні від роботи будівельних машин і механізмів, фарбувальних  робіт,  пересипці сипучих матеріалів та укладці асфальту,  не  перевищує нормативів ГДК р.з. Вплив  на атмосферне повітря від будівельних машин і механізмів на  межі існуючої найближчої житлової забудови, що склалася – в межах дозволених рівнів.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів

Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в розрахункових точках   на перспективу - не перевищує нормативів ГДК.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря вказують на те, що перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не прогнозується.

Введення в експлуатацію мосту призведе до зменшення впливу викидів автотранспорту та пилу на навколишнє середовище, оскільки безпосередньо зменшиться кількість викидів, а конструкція покриття сприятиме меншому утворенню пилу.

Загальний валовий викид забруднюючих речовин (оксиди азоту, оксиди вуглецю, вуглеводні, сажа, діоксид сірки), які викидаються в атмосферне повітря при пересуванні автотранспорту по автомобільній дорозі після завершення капітального ремонту залишається без змін.

Таким чином, виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація мосту після проведення капітального ремонту, задовольняє санітарним вимогам щодо стану атмосферного повітря.

Фізичний вплив

- при проведенні робіт з капітального ремонту: рівень шуму в робочій зоні не перевищує нормативів ГДР р.з. В разі перевищення, передбачається застосування індивідуальних засобів захисту від  шуму для працюючих.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів. Значення шуму, що створюється транспортними засобами згідно ДБН В.1.1-31:2013, на межі житлової забудови не перевищує нормативів ГДР.

Вплив на водне середовище – безпосередній та опосередкований вплив на водне середовище при експлуатації автомобільноїдороги - відсутній. Відповідно до ст.79 Водного кодексу України р. Десна належить до середніх річок з прибережною захисною смугою по обидва береги річки уздовж урізу води 50 м (ст.88 Водного кодексу, ДСП №173-96 Дод.13).

Система водовідведення із проїзної частини забезпечується за рахунок поперечного ухилу 25%0 та улаштування водовідвідних колекторів з подальшим транспортуванням забрудненої води в 4 очисні споруди (OLPSH1300-15), що розташовані на початку та кінці мосту (див. додатки).

Експлуатація мосту через річку не суперечить вимогам ст.89 Водного Кодексу України щодо обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок,  так як автодорога з мостом, відносяться до лінійних споруд і можуть розміщуватися в межах прибережних захисних смуг та водоохоронних зон.

Вплив на ґрунти – мінімально можливий. В проекті передбачені заходи щодо  недопущення забруднення грунту мастильними матеріалами з будівельної техніки

При експлуатації мосту відбувається вплив на грунти – забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриття. Ступінь забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриттів залежить від відстані автодороги та мосту. При умові систематичного прибирання мосту, ступінь забруднення грунтів в зоні впливу мосту значно зменшиться.

Вплив на геологічне середовище:

Безпосередній та опосередкований вплив на геологічне середовище, при експлуатації зазначеної штучної споруди, відсутній.

Відходи. Виробничі відходи при експлуатації – не утворюються. Утворюються  тверді відходи від механізованого прибирання дорожнього покриття мосту.  

Будівельні відходи зберігаються та накопичуються відповідно до діючих правил і вимог, які унеможливлюють забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод.

Відходи вивозяться на утилізацію і захоронення  на спеціалізовані підприємства.

Вплив на флору і фауну – відсутній. Проектована діяльність не матиме суттєвого впливу на рослинний і тваринний світ, тому що існуючий міст розташовано на території, яка зазнала значних змін внаслідок господарського освоєння територій: природна рослинність не збереглася і представлена трансформованою флорою зі звичайними широко-розповсюдженими видами, стійкими до антропогенного впливу. Проектом  вирубка зелених насаджень не передбачається.

Вплив на соціальне середовище – позитивний.

У соціальному аспекті капітальний ремонт мосту дасть можливість забезпечити належне транспортне сполучення, створити нові робочі місця на стадії будівництва, а також знизити навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з існуючим станом.

Вплив на техногенне середовище -  відсутній. У зв'язку з тим, що підприємства промислового, сільськогосподарського та житлово- цивільного призначення, а також пам'ятники архітектури, історії та культури не потрапляють в зону активного впливу об'єкта, що пройшов реконструкцію і викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря незначні, вплив на техногенне середовище відсутній.

Ці залишкові впливи є допустимими, оскільки при експлуатації проектованого об'єкта їх рівні знаходяться в межах екологічних норм.

Замовник бере на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції та експлуатації об’єкту, розробленого проекту.

Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати на адресу: Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, 14005, м. Чернігів, вул. Київська, 17, тел. +38046 267 43 55,       e-mail: chernigivroad@ukr.net.